Płatności

1.       Zamawiając dostawę do domu możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar wybierając formę płatności:

a.     przelewem bankowym na konto Sprzedawcy w PKO BP SA nr 78 1020 5242 0000 2802 0390 0396 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b.      za pomocą systemu płatniczego PayU (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu przez system płatniczy);

2.      Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

3.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.